Dofinansowanie PCR przez MNiSW
logotype
18 - 11 - 2017 18:39

Dofinansowanie PCR przez MNiSW

Kwartalnik Polish Cartographical Review w roku 2016 został dofinansowany przez Ministerwstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 MNiSW

Polish Cartographical Review – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet; Polish Cartographical Review – typ zadania: stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji – finansowane w ramach umowy Nr 793/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

naciśnij poniżej

PCR 

Webmaster: Marek Baranowski    2017  OKPTG