VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne
logotype
20 - 04 - 2018 22:17

VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne

W dniach 11 - 13 września 2013 roku odbyło się w Warszawie VII Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformatyczne na temat Geoinformatyka zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych. Organizatorami Sympozjum były Oddział Teledetekcji i Geoinformatyki Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Współorganizatorami były następujące organizacje i instytucje:

  Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności

  Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN Sekcja Teledetekcji

  Komitet Geodezji PAN

  Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji

  Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej

  Oddział Kartograficzny PTG

  Stowarzyszenie Kartografów Polskich

  Centrum Badań Kosmicznych PAN

  Instytut Geodezji i Kartografii

  Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej

  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

  Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG