Wspólne zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich
logotype
20 - 04 - 2018 22:17

Wspólne zebranie Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Kartografów Polskich

Dnia 28 marca 2012 r. odbyło się wspólne zebranie członków Oddziału Kartograficznego PTG i Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Obrady miały miejsce we Wrocławiu, w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego, podczas XXI Szkoły Kartograficznej (21st Cartographic School). Zebranie poprowadziły Wiesława Żyszkowska (przewodnicząca OK PTG) i Joanna Bac-Bronowicz (przewodnicząca SKP). Wzięło w nim udział 15 osób, w tym 9 członków OK PTG.

Pierwszym punktem programu był wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PTG, które odbędzie się 5 września tego roku w Poznaniu. Wybrani zostali: Lucyna Szaniawska i Jerzy
Ostrowski. Zebrani zostali poinformowani o stanie przygotowań do 35. Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, która odbędzie się 25–26 października 2012 r. również w Poznaniu. Uczestnicy zebrania mogli się zapoznać z treścią komunikatu dotyczącego konferencji, który przesłała nieobecna na spotkaniu kol. Beata Medyńska-Gulij.

Kol. Wiesława Żyszkowska zakomunikowała, że w trakcie konferencji kartograficznej w Poznaniu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Kartograficznego PTG. Przy tej okazji odżyła prowadzona od kilku lat dyskusja o połączeniu OK PTG i SKP. Jako jeden z możliwych scenariuszy przedstawiono rozwiązanie obu stowarzyszeń i powołanie na ich miejsce Polskiego Towarzystwa Kartograficznego. Zakończeniem dyskusji był postulat zwołania w ciągu najbliższych kilku miesięcy zebrania zarządów obu organizacji kartograficznych, w celu przedyskutowania problemów związanych z ich połączeniem.

W kolejnym punkcie spotkania kol. Jacek Pasławski poinformował zebranych o rodzącej się inicjatywie opracowania nowego wydania atlasu narodowego Polski, z okazji stulecie odzyskania niepodległości. Kol. A. Ciołkosz ogłosił, że Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna (ICA) przyjęła afiliację SKP przy tej organizacji.

Kol. Joanna Bac-Bronowicz zreferowała działania zarządu SKP w sprawie uprawnień geodezyjno-kartograficznych. Brak skuteczności tych działań jest efektem niejednolitego stanowiska geodetów i kartografów w tej sprawie oraz polityka rządu zmierzająca do ograniczenia liczby zawodów regulowanych.

Na zakończenie zebrania kol. Wiesława Żyszkowska przypomniała o konkursie prac magisterskich z zakresu GIS i kartografii, którego czwarta edycja odbędzie się 1 czerwca 2012 r. Na Politechnice Warszawskiej, której absolwentka wygrała ostatnią edycję konkursu. Waldemar Spallek (Wrocław)

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG