Zmarł dr Nikołaj N. Komedczikow (1959-2011)
logotype
20 - 04 - 2018 22:10

Zmarł dr Nikołaj N. Komedczikow (1959-2011)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 października 2011 r. zmarł po ciężkiej chorobie Ś.P. dr Nikołaj N. Komedczikow, kierownik Wydziału Kartografii Instytutu Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk, przyjaciel polskich kartografów i uczestnik naszych konferencji Szkół Kartograficznych.

komedczikow

Dr. Nikołaj N. Komedczikow ukończył studia kartograficzne na Uniwersytecie Moskiewskim w 1982 r., a następnie pracował w Departamencie Kartografii w Instytucie Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk, którego Kierownikiem został po śmierci prof. Aleksandra Liutyja. Był autorem, współautorem i wydawcą wielu znakomitych map i atlasów, w tym Atlasu Środowiska Świata, czwartego tomu Narodowego Atlasu Rosji (2004) i Atlasu Wysp Kurylskich (2008). Opublikował ponad 120 prac, w tym 7 książek, poświęconych głównie historii kartografii, zwłaszcza kartografii radzieckiej i rosyjskiej, Uczestniczył w wielu konferencjach międzynarodowych, w tym kilku w Polsce, brał aktywny udział w pracach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej, w Komisji Historii Kartografii.

Śmierć dr N. Komedczikowa jest niepowetowaną stratą dla kartografii światowej.

Zarząd Oddziału Kartograficznego PTG

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG