III Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji - Wrocław, 27 maja 2011 r.
logotype
20 - 04 - 2018 22:11

III Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich z zakresu kartografii i geoinformacji - Wrocław, 27 maja 2011 r.

Trzecia edycja konkursu prac magisterskich, którego inicjatorką jest prof. Beata Medyńska-Gulij z UAM w Poznaniu, odbyła się 27 maja 2011 r. we Wrocławiu. Imprezę zorganizował Zakład Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Kartograficzny PTG. Patronat nad konkursem objęli: Przewodnicząca OK PTG prof. Wiesława Żyszkowska i Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr prof. Stanisław Staśko.

Na konkurs zgłoszono 11 prac, których autorzy reprezentowali główne ośrodki kartograficzne w kraju: Uniwersytet Wrocławski (3), Uniwersytet Warszawski (2), UAM w Poznaniu (2), UMK w Toruniu (2) i Politechnikę Warszawską (2).

Niemal połowa wszystkich prac (5) dotyczyła budowy i zastosowania systemów informacji geograficznej. W pracach przedstawiono wykorzystanie GIS do budowy systemów informacji przestrzennej jednostek samorządowych na przykładzie gminy Łubianka, w badaniach zmian środowiska i prognozowaniu zagrożenia powodziowego na podstawie historycznych stanów Wisły w Toruniu oraz działań ratowniczych związanych z pożarnictwem. Zaprezentowano również wykorzystanie GIS w turystyce (projekt trójwymiarowej prezentacji walorów turystycznych Karkonoszy) oraz omówiono problemy generalizacji wielorozdzielczych baz danych.

Jedyna praca z dziedziny tyflografii miała wyjątkowo utylitarny charakter. Jej celem było zaprojektowanie i wydanie mapy umożliwiającej niewidomym i słabowidzącym sprawne i bezpieczne poruszanie się po terenie uczelni. Dwie prace poświęcono zagadnieniom z zakresu metodyki kartograficznej z użyciem technologii komputerowej. W pierwszej z nich poruszono problem anamorfoz (klasyfikację tego rodzaju map i dostępne programy komputerowe je generujące), w drugiej przedstawiono możliwości wykorzystania trójwymiarowych powierzchni statystycznych do geowizualizacji danych demograficznych. W kolejnej pracy również zostały wykorzystane nowoczesne technologie do opracowania animacji komputerowej map historycznych przedstawiających kampanię wrześniową 1939 r.

Dwie prace dotyczyły modelowania rzeźby terenu, ale w krańcowo różnych formach: klasycznego fizycznego modelu rzeźby i współczesnego wirtualnego NMT. Efektem pierwszej pracy był model Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach. W drugiej pracy skupiono się na opracowaniu metody kompleksowej oceny jakości NMT na przykładzie Aster Global Digital Elevation Model.

Prace oceniała komisja jury w składzie: prof. Wiesława Żyszkowska (przewodnicząca), prof. Beata Medyńska-Gulij, prof. Zenon Kozieł (UMK w Toruniu), dr inż. Joanna Bac-Bronowicz (przewodnicząca SKP), dr Waldemar Spallek (Uniwersytet Wrocławski). Każdy z autorów miał 7 minut na przedstawienie swojej pracy, posługując się przygotowanym posterem lub prezentacją multimedialną. Jury oceniając prace brało pod uwagę oryginalność problemu naukowego, wskazanie utylitarnego celu pracy, zastosowane metody wizualizacji kartograficznej oraz sposób prezentacji pracy przez autora.

Pierwsze miejsce zajęła Anna Horodeńska z Politechniki Warszawskiej (promotor dr inż. Andrzej Głażewski) za pracę Mapa terenu głównego Politechniki Warszawskiej dla osób niewidomych i słabowidzących. Drugą nagrodę otrzymał Łukasz Wielebski z UAM w Poznaniu (promotor prof. Beata Medyńska-Gulij), który przedstawił pracę Wizualizacja kartograficzna dostępności czasowej sieci drogowej dla działań ratowniczych na przykładzie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Rokietnica. Jury przyznało dwie trzecie nagrody ex equo: dla Michała Blachowskiego z UMK w Toruniu (promotor prof. Zenon Kozieł) za Koncepcję systemu informacji geograficznej gminy Łubianka i dla Anny Fiedukowicz z Politechniki Warszawskiej (promotor prof. Robert Olszewski) za Wieloskalowe modelowanie kartograficzne informacji geograficznej w referencyjnych i tematycznych bazach danych przestrzennych.

Obok nagród ufundowanych przez Zarząd OK PTG, dwa wyróżnienia zostały przyznane przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich. Nagrodę główną otrzymała Anna Fiedukowicz, a wyróżnienie - Sławomir Bienias z Uniwersytetu Wrocławskiego (promotor prof. Wiesława Żyszkowska) za Atlas interaktywny Kampanii Wrześniowej.

Wzorem ubiegłych lat organizacją następnej edycji konkursu zajmuje się ośrodek reprezentowany przez zwycięzcę. W tym roku jest to Politechnika Warszawska, której dwie reprezentantki zdobyły aż trzy nagrody.

Waldemar Spallek, Małgorzata Wieczorek (Wrocław)

Wrocław, 1 czerwca 2011 r.

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG