300 Seminarium Zakładu Kartografii UW
logotype
20 - 04 - 2018 22:20

300 Seminarium Zakładu Kartografii UW

ZK logoMALE  

W dniu 23 maja 2014 r. odbyło się trzysetne Seminarium Zakładu Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem Kartografia a systemy informacji geograficznej. Wygłoszono cztery następujące referaty poświęcone tej problematyce: Rozszerzona definicja mapy w kontekście rozwoju geoinformatyki– dr hab. Dariusz Gotlib, prof. PW, Związki agendy badawczej kartografii z geomatyką – dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK, Kartografia a spojrzenie na istotę mapy – dr hab. Wiesław Ostrowski, Relacje między teledetekcją, GIS a kartografią. Perspektywa teledetekcji – dr hab. Bogdan Zagajewski

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG