XXII Szkoła Kartograficzna
logotype
20 - 04 - 2018 22:19

XXII Szkoła Kartograficzna

UnivWrocMALE    

W dniach 6-9 maja 2014 r. odbyła się w Wałbrzychu-Książu XXII Szkoła Kartograficzna pod tytułem "Geoinformatyka i nauki o atmosferze". Głównym organizatorem był Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tradycyjnie Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspierał organizatorów z ośrodka wrocławskiego. Udział wzięło 70 osób, w tym liczna grupa z ośrodków zagranicznych. Obrady były prowadzone w języku angielskim.

czytaj

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG