Aktualności
logotype

Aktualności

Międzynarodowy Rok Mapy 2015 - 2016

IMY logo 200x65  

Międzynarodowa Asocjacja Kartograficzna podjęła inicjatywę zorganizowania w latach 2015 - 2016 Międzynarodowego Roku Mapy (MRM). Inicjatywa ta uzyskała poparcie Organizanizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Czytaj więcej...

XXVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

XXVIIIZHK     

W dniach 18–20 września 2014 r. Zespół  Historii  Kartografii  przy  Instytucie  Historii  Nauki  PAN oraz Instytut  Historii  i  Stosunków  Międzynarodowych Uniwersytetu  Szczecińskiego zorganizowali w Szczecinie XXVIII Ogólnopolską Konferencję Historyków Kartografii pod tytułem „Kartografia morska i krain nadmorskich”

KlawiszCzytajWiecej2

300 Seminarium Zakładu Kartografii UW

ZK logoMALE  

W dniu 23 maja 2014 r. odbyło się trzysetne Seminarium Zakładu Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego pod tytułem Kartografia a systemy informacji geograficznej. Wygłoszono cztery następujące referaty poświęcone tej problematyce: Rozszerzona definicja mapy w kontekście rozwoju geoinformatyki– dr hab. Dariusz Gotlib, prof. PW, Związki agendy badawczej kartografii z geomatyką – dr hab. Marek Baranowski, prof. IGiK, Kartografia a spojrzenie na istotę mapy – dr hab. Wiesław Ostrowski, Relacje między teledetekcją, GIS a kartografią. Perspektywa teledetekcji – dr hab. Bogdan Zagajewski

XXII Szkoła Kartograficzna

UnivWrocMALE    

W dniach 6-9 maja 2014 r. odbyła się w Wałbrzychu-Książu XXII Szkoła Kartograficzna pod tytułem "Geoinformatyka i nauki o atmosferze". Głównym organizatorem był Zakład Geoinformatyki i Kartografii Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Tradycyjnie Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego wspierał organizatorów z ośrodka wrocławskiego. Udział wzięło 70 osób, w tym liczna grupa z ośrodków zagranicznych. Obrady były prowadzone w języku angielskim.

czytaj

Sprawozdanie roczne z działalności OK PTG w 2013 r.

W załączniku poniżej znajduje się Sprawozdanie roczne z działalności OK PTG za rok 2013.

pdf100

XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

36 OKK MALE  

W dniach 24 - 25 października 2013 r. odbyła się w Warszawie XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna poświęcona tym razem zagadnieniom Efektywności prezentacji kartograficznej. W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób.  W ramach 5 sesji omawiano problematykę cywilnych wydawnictw kartograficznych z ostatnich 25 lat, opracowania nowego Narodowego Atlasu Polski, metodom prezentacji kartograficznej oraz zagadnieniom ukierunkowania form prezentacji kartograficznej na użytkowników. 

Konferencja została zorganizowana przez Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Zakład Kartografii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz Instytut Geodezji i Kartografii.

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG