Aktualności
logotype

Aktualności

XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna (aktualizacja)

 

W dniach 18−19 września 2018 r. w Gdańsku odbędzie się XLI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna nt.

Funkcjonalność a estetyka map

komunikat1

Czytaj więcej...

Dofinansowanie PCR przez MNiSW w 2017 roku

Kwartalnik Polish Cartographical Review w roku 2017 został dofinansowany przez Ministerwstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 MNiSW

 

Polish Cartographical Review – typ zadania: 1. Przygotowanie anglojęzycznej wersji artykułów; 2. Digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet – zadania finansowane w ramach umowy Nr 687/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

naciśnij poniżej

PCR2017 120 

 XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

UWr maly

PTGtransp7

Oddział Kartograficzny

 

 

Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego zapraszają w dniach 19–20 września 2017 r. do wzięcia udziału w XL Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej. W tym roku obradom nadano hasło „Mapa w służbie nauki”, a miejscem będzie się Uniwersytet Wrocławski.

  Strona LX OKK  

 

Seminarium naukowe OK PTG i ZGKiT UW


PTGtransp7

Oddział Kartograficzny

logoUW

 

W dniu 11 kwietnia 2017 roku w gościnnych progach Wydziału Geodezji i Karografii Politechniki Warszawskiej odbyło się kolejne seminarium Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakładu Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego, nawiązujące do wieloletniej tradycji seminariów Katedry (Zakładu) Kartografii UW.

Prelegentem był dr Paweł Cebrykow z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który wygłosił referat nt.Model generalizacji map statystycznych

Czytaj więcej...

 

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna [ostateczny program]

PTGtransp7

Oddział Kartograficzny

logoUW

 

Wraz z komunikatem 2 dostępny jest poniżej ostateczny program XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, która odbedzie się w dniach 15 i 16 września 2015 roku w Warszawie  Tematem konferencji będzie:


Mapa w społeczeństwie informacyjnym

Konferencję organizują Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad Konferencją objął Główny Geodeta Kraju. Konferencja będzie jednym z głównych punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce.

Komunikat 2                              Formularz zgłoszeniowy

Program Konferencji  

 

Wyniki krajowego etapu XIII Międzynarodowego Konkursu im. Barbary Petchenik - 2017 r.

ICAmaleCommChildren

 

Krajowa Komisja Konkursowa XIII Międzynarodowego Konkursu im. Barbary Petchenik, na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2017 roku dokonała oceny ponad 300 prac nadesłanych na tegoroczny konkurs, pod hasłem:

KOCHAMY MAPY (WE LOVE MAPS)

W wyniku obrad Komisji wyłoniono sześciu laureatów, których nazwiska i wykonane prace zamiejszczamy poniżej. Wszystkim dzieciom, ich opiekunom oraz rodzicom serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznym konkursie

Jednocześnie z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatów zaginęła przesyłka z pracami wybranymi w ramach regionalnego konkursu z województwa dolnośląskiego. List organizatorów 

Czytaj więcej...

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG