XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii
logotype
20 - 04 - 2018 22:23

Aktualności

XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

30ZHK60    

13–15 października 2016 r. w Toruniu odbędzie się XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku.

 Na konferencję zapraszają Zespół Historii Kartografii przy Instytucie Historii Nauki PAN wraz z Instytutem Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas konferencji będziemy zastanawiać się nad dawnymi mapami w kontekście ich opracowywania na potrzeby wojenne oraz użytkowania przez wojsko, także w czasie pokoju. Rozważania zamierzamy ograniczyć do obszaru określonego w historiografii mianem Młodszej Europy, czyli do państw basenu Morza Bałtyckiego oraz Czech i Węgier.
Uwaga: w pierwszym dniu obrad przewidziane są referaty studentów i doktorantów. W tym dniu obrady będą miały miejsce w Grudziądzu (uczestnikom zapewniamy transport). W drugim i trzecim dniu obrady odbędą się w Toruniu, w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK. 
Więcej o konferencji http://www.maphist.waw.pl/xxx-okhk-w-toruniu-2016-komunikat-1/

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG