Aktualności
logotype

Aktualności

XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii

30ZHK60    

13–15 października 2016 r. w Toruniu odbędzie się XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii pt. Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku.

Czytaj więcej...

 XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

UMCS

PTGtransp7

Oddział Kartograficzny

 

 

W dniach 26 – 28 września 2016 roku w Zwierzyńcu odbedzie się XXXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Tematem konferencji będzie:


Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce

Konferencję organizują Zakład Kartografii i Geomatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Roztoczański Park Narodowy

Konferencja będzie jednym z punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce w 2016 roku.

Komunikat 1                              Formularz zgłoszeniowy

 

VIII Ogólnopolski Konkurs Prac Dyplomowych

PTGtransp7

Oddział Kartograficzny

 

Oddział Kartograficzny PTG wraz z Katedrą Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapraszają wszystkie uczelnie prowadzące zajęcia z kartografii i geomatyki do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych z Zakresu Kartografii i Geoinformacji dla Studentów Wyższych Uczelni. W załączeniu przedstawiamy komunikat przygotowany przez Gospodarza tegorocznego konkursu – Katedrę Geomatyki i Kartografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

komunikat

 

XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna [ostateczny program]

PTGtransp7

Oddział Kartograficzny

logoUW

 

Wraz z komunikatem 2 dostępny jest poniżej ostateczny program XXXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej, która odbedzie się w dniach 15 i 16 września 2015 roku w Warszawie  Tematem konferencji będzie:


Mapa w społeczeństwie informacyjnym

Konferencję organizują Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat nad Konferencją objął Główny Geodeta Kraju. Konferencja będzie jednym z głównych punktów obchodów Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce.

Komunikat 2                              Formularz zgłoszeniowy

Program Konferencji  

 

 200 rocznica śmierci Perthéesa na stronie MRM w Polsce

tabela wydarzeń

 

W zwiazku z wypadającą w tym roku dwusetną rocznicą śmierci Hermanna Karola de Perthéesa (geografa królewskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego), na stronie Międzynarodowego Roku Mapy w Polsce zamieszczono materiały przygotowane przez dr. Henryka Bartoszewicza z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Poza tekstem wprowadzającym Autor udostępnił 15 map wykonanych przez Perthéesa. więcej...

 

Wyniki Konkursu im. B. Petchenik w Polsce

ICAmale

 

Komitet Narodowy ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej ogłosił wyniki polskiej edycji XII Międzynarodowego Konkursu Kartograficznego im. Barbary Petchenik dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych pt. „Moje miejsce we współczesnym świecie”.

Czytaj więcej...

Webmaster: Marek Baranowski    2018  OKPTG